Zmiana zarządu w Izbie Bawełny w Gdyni

24 maja 2019 roku w Domu Bawełny w Gdyni odbyło się 78. Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni. Walne zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie zarządu z działalności w 2018 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018, udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi i przyjęło budżet na rok 2019.

Podsumowując okres sprawozdawczy, prezes Izby Bawełny Artur Gacek podkreślił, że kończąc swoją drugą kadencję jest usatysfakcjonowany z dokonanych zmian organizacyjnych i statutowych, a przede wszystkim ze zrealizowania tych zadań, które będą służyły izbie i jej członkom w przyszłości. Prezes podziękował wszystkim członkom ustępującego zarządu za aktywną pracę i wyraził nadzieję, że nowo wybrany zarząd wzmocni pozycję izby w polskim i międzynarodowym środowisku włókienniczym.

78. Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze izby.

W skład  zarządu IB kadencji 2019-2021 weszli:

Jerzy Kotwas Prezes

Iwona Frydrych Wiceprezes

 Wojciech Bubrowski Wiceprezes

Tomasz Drozd Członek

Artur Gacek Członek

Anna Garnys Członek

Jacek Jakubiak Członek

Ignacy Józkowicz Członek

 Czesław Madejski Członek

Marek Radwański Członek

Jacek Rutkowski Członek

W skład  komisji rewizyjnej  kadencji 2019-2021 weszli:

Leszek Kilanowski Przewodniczący

Anna Kicińka-Jakubowska Członek

Benoit Gaujard Członek

W Uchwale Kierunkowej 78. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni wskazano nowe cele strategiczne, zadania i wartości, jakie izba będzie realizowała przez najbliższe lata. Obok celów statutowych, izba będzie wzmacniać swoją rolę jako :

  • najważniejszego forum poświęconego bawełnie w Polsce, łączącego firmy produkujące i handlujące wyrobami bawełnianymi i bawełnopodobnymi;
  • organizacji o silnie ukierunkowanej działalności informacyjnej, analitycznej i edukacyjnej dla polskiej branży tekstylno-odzieżowej w celu analizowania problemów sektora i zmian rynkowych;
  • organizacji promującej bawełnę i wyroby bawełniane oraz nowe technologie, podnoszące  innowacyjność i konkurencyjność polskiego włókiennictwa;
  • stowarzyszenia branżowego, przy którym – działający od 1938 roku – Sąd Arbitrażowy rozstrzygać może spory handlowe i jakościowe, wynikających z kontraktów kupna-sprzedaży surowców, półfabrykatów oraz gotowych wyrobów tekstylnych i odzieżowych;
  • organizacji prowadzącej szkolenia o surowcach i półproduktach włókienniczych, technologii, certyfikacji czy zasadach handlu, a także wspierającej programy odbudowy szkolnictwa zawodowego i średniego technicznego dla włókiennictwa.
Data publikacji: 11.06.2019
Przeczytaj również

Rynek:
Split payment – skutki dla branży meblarskiej
2 lipca 2019 r. został przyjęty przez Radę Ministrów projekt zakładający obowiązkowe korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności, którego stosowanie ma na celu… więcej »
Rynek:
Przez Hongkong do Chin
Chińska klasa średnia liczy 300 mln ludzi i z każdym rokiem ma coraz większy wpływ na światową gospodarkę. W niedalekiej przyszłości produkcja wielkich koncernów… więcej »
Rynek:
Podsumowanie rynku powierzchni handlowych w Polsce w 2018 roku
Całkowita wielkość powierzchni handlowej oddanej do użytku w 2018 roku wyniosła około 420 000 m kw. Zasoby powierzchni handlowej powiększyły się o 3%… więcej »