Nowe władze w Izbie Bawełny w Gdyni

fot.: http://gca.org.pl

W dniach 26 maja i 25 czerwca 2017 roku w Domu Bawełny w Gdyni odbyło się 76. Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Izby Bawełny w Gdyni. Zatwierdzono sprawozdania za rok ubiegły, przyjęto budżet na obecny, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz powołano nowe władze.

Podsumowując miniony okres sprawozdawczy prezes Izby Bawełny, Artur Gacek podkreślił, że miniona dwuletnia kadencja zarządu i komisji rewizyjnej przyniosła wiele zmian organizacyjnych i statutowych, a przed izbą pojawiło się wiele wyzwań, z którymi musiała sobie poradzić. Prezes podziękował wszystkim członkom ustępującego zarządu za aktywną pracę i wyraził nadzieję, że nowo wybrany zarząd wzmocni rolę i pozycję zrzeszenia w polskim i międzynarodowym środowisku włókienniczym oraz pozwoli na intensyfikację działań na rzecz członków Izby Bawełny.

76. Walne Zgromadzenie Członków IB wybrało nowe władze izby.

W skład zarządu IB kadencji 2017-2019 weszli:

Artur Gacek, prezes

Iwona Frydrych, wiceprezes

Jerzy Kotwas, wiceprezes

Wojciech Bubrowski, członek

Anna Garnys, członek

Jacek Jakubiak, członek

Czesław Madejski, członek

Marek Radwański, członek

Jacek Rutkowski, członek

Małgorzata Zimniewska, członek

W skład komisji rewizyjnej  kadencji 2017-2019 weszli

Leszek Kilanowski, przewodniczący

Jerzy Mańkowski, członek

Małgorzata Matusiak, członek

W Uchwale Kierunkowej 76. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby Bawełny w Gdyni ponownie wskazano na potrzebę kontynuowania działań mających na celu wspierania polskiego i europejskiego przemysłu tekstylno-odzieżowego w obliczu silnej konkurencji z krajów Dalekiego Wschodu. Zaapelowano do administracji krajowej i instytucji europejskich o wspieranie inicjatyw ukierunkowanych na odbudowę i stabilny rozwój zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu włókienniczego w krajach unijnych.

Data publikacji: 21.07.2017
Przeczytaj również

Aktualności:
Zwycięzca pierwszej edycji Mazda Design Award
Konkurs Mazda Design Award ma za zadanie promować najciekawsze polskie realizacje w dziedzinie designu. Pierwszą nagrodę otrzymał Marcin Rusak za meble i obiekty… więcej »
Aktualności:
8. Festiwal Wina w Hotelu Zamek Ryn****
W dniu 02 grudnia 2017 roku po raz ósmy na Dziedzińcu Zamku w Rynie odbędzie się Festiwal Wina. Hotel Zamek Ryn**** wspólnie z producentami i dystrybutorami wina z całego… więcej »
Aktualności:
Wyniki makeme! 2017
Nagrodę główną Paradyż Award, ufundowaną przez Ceramika Paradyż - mecenasa Lodz Design Festival, w wysokości 20 000 PL otrzymał: Benno Brucksch z Niemiec za projekt… więcej »